Jak můžete pomoct?

1) Přispěním na trasparentní účet spolku, viz kontakty.

2)  Šířením těchto stránek mezi své přátele a známé.

K čemu peníze poslouží?

Peníze z výtěžku budou použity na léčbu a kompenzační pomůcky.

Tyto věci potřebuje Přemek v nejbližší době:

  • ortopedický kočárek - cca 20 tisíc nad úhradu pojišťovny

  • ortézky na nožky cca 2 000 nad úhradu pojišťovny

  • odlehčený vozíček Panthera micro 46 200 nad úhradu pojišťovny

  • chodítko KidWalk 80 000,-

  • úprava automobilu pro handicapované

Tyto věci bude potřebovat výhledově:

  • elektrický vozíček od 80 000,-

  • kašlací asistent cca 120 000,-

  • nezbytné terénní a bytové úpravy k zajištění bezbariérového přístupu

Bonusové cvičební programy v lázních 30 - 60 000,-

Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .